Derviška tekija

DERVIŠKA TEKIJA: Prvu zaviju na izvoru rijeke Bune su sagradili derviši, pripadnici bektašijskoga reda, oko 1470. godine. U 18. stoljeću tekija je postala centar okupljanja halvetija. Danas je sačuvan samo stambeni objekt tekijske musafirhane i turbe u kojem su dva groba obilježena drvenim kaburima: grob šejha Ačik-paše (Muhamed Hindija) i grob Sari-Saltuka. Barokni utjecaj se vidi u oblikovanju krova i dekorativnim elementima, na zabatu glavne fasade, sedlima stupova, obradi stropa u prostoriji na spratu itd. Budući da je priroda dio obreda, stijena i voda uz blagajsku tekiju neodvojivi su dio sakralne cjeline.

  • Additional info
  • Attachments
  • Gallery