ARK- Konjic

Bunker  -  Atomska  ratna  komanda  (vojni  naziv"D-O"), nedaleko od Konjica, u unutrašnjosti brda,u podnožju planine Zlatar, podigla bivša JNA na površini od 6.500 m2. Smješten na dubini od 280metara  ispod  zemlje,  bunker  je  sagrađen  sa namjerom  da,  u  slučaju  (atomskog)  rata, funkcioniše kao centar vojnih operacija (sklonište za Štab vrhovne komande) i sklonište za predsjednika  Tita,  njegovu  porodicu  i  najbliže saradnike. Ovaj objekat, koji podsjeća na lavirint, sa više od stotinu prostorija i potpuno sačuvanim inventarom (sastoji se od brojnih rezidencijalnih prostora, sala za konferencije, kancelarija i "predsjedničkog  bloka"),  bio  je  predviđen  da obezbijedi nesmetan život 350 ljudi tokom šest mjeseci. Do 90-ih godina izgradnja (koja je trajala od  1953.do  1979.  i za  koju  je  investirano  4,6 milijardi  američkih  dolara)  i  postojanje  ovog bunkera bila je najstrože čuvana vojna tajna.