Hadži-Alijina džamija

Hadži-Alijinu džamiju je 1563. godine sagradio izvjesni "hadži-Alija, sin Musaov; kako piše na natpisu nad ulaznim vratima. U XVII stoljeću džamiju je opravljao Šišman Ibrahim-paša, te od tada u narodu nosi naziv Šišman Ibrahim-pašina džamija.