Benchmarking – sredstvo za unapređenje kvaliteta projektnih destinacija


Akteri iz turističkog sektora sa područja HNK/Ž učestvovali su u trodnevnoj radionici pod nazivom 'Benchmarking kao sredstvo promocije lokalnog turističkog sistema', koju je organizovala Turistička zajednica HNK/Ž u sklopu projekta Adristorical Lands. Radionica sa 15 učesnika održana je 28, 29. i 30.04.2014. godine u Hotelu Ero u Mostaru.

Na nivou projekta organizovane su ukupno četiri radionice (Marche, Abruzzo, Mostar, Bari) sa ciljem prepoznavanja zajedničkog okviraza generiranje kontinuiranog unapređenja kvaliteta u projektnoj destinaciji, postizanja boljeg razumijevanja ciljeva i metoda benchmarkinga, te jačanja kapaciteta projektnih partnera  da razviju participativan proces planiranja aktivnosti, uključivanjem svih relevantnih aktera.

Detaljne informacije o benchmarkingu, metode i alati dostupni su na web stranici projekta www.adristorical-lands.eu.